Sdružení Hvězdárna Žebrák

Sdružení Hvězdárna Žebrák je sdružením fyzických osob. Toto sdružení vzniklo za jediným účelem. Obnovit činnost hvězdárny, která má v Žebráku a okolí dlouholetou tradici. Mezi naše cíle dále patří také rozšíření kulturního dění na Berounsku a přiblížení astronomie mládeži a veřejnosti. Právě proto připravujeme pozorování dalekohledy pro veřejnost, akce pro školy, přednášky se zajímavými hosty, astronomické kroužky, informační linku, zpravodajství o úkazech na obloze, výstavy, vydávání zpravodaje hvězdárny, letní astrotábory atd. Chceme tak dostat hvězdárnu do povědomí lidí, a to nejen v Žebráku a okolí či na Berounsku, ale i na území přesahující hranice České republiky. Sami chceme vyvíjet nejen kulturní a osvětovou činnost, ale být přínosem i pro českou astronomii. Zároveň chceme zviditelnit město Žebrák a reprezentovat naše projekty a plány. Věříme, že projevíte naší činnosti přízeň a navštívíte některou z našich akcí.

Lidé Hvězdárny Žebrák
Vladislav Slezák
Václav Keberdle
Ervín Woller


Hvězdárna Žebrák uděluje od roku 2014 čestná členství za mimořádný přínos Hvězdárně Žebrák

2. července 2004
panu Karlu Růžičkovi

za dlouholetou práci pro Hvězdárnu Žebrák
a panu Petru Rezkovi
za podporu Hvězdárny Žebrák

11. června 2005
panu Václavu Neckářovi
za podporu Hvězdárny Žebrák

21. července 2007
panu RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.
za mimořádnou podporu Hvězdárny Žebrák a přínos české astronomii v její popularizaci

31. srpna 2007
panu RNDr. Cyrilu Poláškovi, PhD.
za pomoc při opravě původní optiky Hvězdárny Žebrák

20. června 2014
panu Mgr. Danieli Havlíkovi
za dlouholetou mimořádnou podporu Hvězdárny Žebrák

a 25. září 2015
paní RNDr. Marcele Bukovanské, CSc.
za mimořádný přínos ve výzkumu meteoritu Žebrák

a 21. června 2019
panu Pavlu Suchanovi
za mimořádnou podporu Hvězdárny Žebrák