Archiv aktualit r. 2010

Hvězdárna Žebrák všem svým návštěvníkům a příznivcům přeje krásné Vánoce a úspěšný rok 2011! (12.12.2010)

V berounském muzeu proběhla další přednáška Hvězdárny Žebrák, tentokrát o Saturnových prstencích. Děkujeme za vaši účast. (23.11.2010)

Robert Kaufman, který se se svými dětmi účastní astronomického kroužku, měl vernisáž svých prací v oboru uměleckého sklářství v Berouně. Na jeho výrobky se můžete podívat na stránkách ateliéru WAGA! (17.11.2010)

Hvězdárna Žebrák má nový rychlý internet. V budoucnu tak budete moci sledovat přenosy z pozorování v nejvyšší kvalitě. (10.11.2010)


Hvězdárna má nové propagační a prezentační materiály. Najdete je i v prostorách Městského úřadu Žebrák, v infocentrech v okolí anebo si je můžete vyzvednout přímo na hvězdárně. Jde o novou skládačku s velmi praktickou mapou oblohy, panoramatem z hvězdárny, informacemi o hvězdárně i o možnostech pozorování. Dále jde i o nové obrázky a pohlednice. (8.11.2010)

Členové astronomického kroužku hvězdárny se i v letošním školním roce zapojili do řešení Astronomické olympiády. Do semifinále, korespondenčního kola, postoupili všichni zúčastnění. Držíme palce při řešení dalších úkolů a dosažení podobných výsledků jako v uplynulém roce, kdy mj. Jonáš Kaufman dosáhl umístění v první desítce úspěšných řešitelů finálového kola. (3.11.2010)


V současnosti připravujeme instalaci nového pohonu dalekohledu, hledáčku a hvězdné navigace dalekohledu. Děkujeme městu za výraznou finanční pomoc pro instalaci nejmodernějších technologií. (26.10.2010)


Hlavní dalekohled hvězdárny má nový povrch a zároveň je opět plně funkční. Přijďte se podívat a pozorovat! (21.10.2010)

S velkým úspěchem se setkala další drakiáda u hvězdárny. Sešlo se mnoho dětí se svými rodiči. (12.10.2010)

Meteostanice poskytnutá hvězdárně Českým hydrometeorologickým ústavem má díky městu Žebrák podstavec a meteorologická čidla, která sem byla instalována, mohou být v předepsané výšce. Informace o aktuální teplotě a vlhkosti se tak brzy objeví u aktuálního obrázku webkamery. Kabely od přístrojů byly zároveň zakopány do země. (18.10.2010)

S velkým úspěchem na Hvězdárně Žebrák se setkala také Evropská noc vědců. Sešlo se několik set zájemců o astronomii. Dárkem pro příchozí byla mj. krásná nová svítilna od hvězdárny Žebrák. Vstup na tuto akci byl zdarma. (27.9.2010)


Počet návštěvníků Hvězdárny Žebrák neustále vzrůstá, děkujeme za vaši zvyšující se přízeň. (22.8.2010)

* Na web jsme přidali aktuální zpravodaj Astronomie dnes, informace o programu a úkazech na obloze. (23.07.2010)Právě opravujeme povrch hlavního dalekohledu. Město Žebrák dále schválilo nákup nového hledáčku hlavního dalekohledu a instalována bude i meteostanice a přístroje. Nyní také probíhá prázdninový provoz hvězdárny. Podrobnosti v rubrice program. (20.07.2010)* V Muzeu Českého krasu v Berouně už proběhly obě astronomické přednášky. Jedna o dalekohledech a druhé o vzdálenostech ve vesmíru s ředitelem Hvězdárny v Rokycanech s Karlem Halířem. Děkujeme. (7.4.2010)* Kolektivní člen České astronomické společnosti Hvězdárna Žebrák má svého zástupce ve Výkonném výboru ČAS. Byl jím zvolen Vladislav Slezák. (2.4.2010)* Hvězdárna Žebrák se i v roce 2010 prezentovala na už druhém Hasičsko-městském plese. Bylo zcela vyprodáno a měli jsme zde i svého moderátora. (20.3.2010)* Děkujeme hasičům za zázemí klubovny poskytnuté v době mrazů v zimě. Mohl tak i v tomto velmi mrazivém počasí probíhat astronomický kroužek. Jeho členové se zapojili i do Astronomické olympiády. V ní byli úspěšní už v roce předchozím. (18.3.2010)* Na Hvězdárně Žebrák nyní pozorujeme přenosnými dalekohledy. Velkému dalekohledu opravujeme povrch tubusu. (19.2.2010)* Členové astronomického kroužku byli poslední, kteří navštívili pražské Klementinum a Astronomickou věž před revitalizací na mimořádné prohlídce. Děkujeme za tuto možnost. (04.02.2010)* Vydali jsme aktuální zpravodaj Astronomie dnes pro I. pololetí roku 2010 a aktualizovali program, astroinfo. Zpravodaj si nyní ze stránek můžete v sekci zpravodaj také stáhnout. (20.1.2010)* Poslední akcí Hvězdárny Žebrák v roce 2009 byla soutěž o dalekohled na závěr Mezinárodního roku astronomie, kterou se Česká republika definitivně s tímto významným mezníkem v novodobé astronomii rozloučila. Hvězdárna Žebrák v předvečer Štědrého dne nabídla všem příchozím na náměstí města Žebrák získání nového zrcadlového astronomického dalekohledu jako poděkování za přízeň. Dalekohled získal s velkým kusem štěstím nejmladší účastník této akce. A nebyl sám. Jako poděkování za předchozí činnost stejný dalekohled získal jako překvapení i čestný člen Hvězdárny Žebrák Karel Růžička. Partnerem celé akce byl Berounský deník. (10.1.2010)