2011Muzejní noc v Berouně 3.6.2011

Hvězdáři ze Žebráka v dobovém oblečení promítali noční oblohu, učili rozpoznávat souhvězdí, ukazovali, kde se nalézá planeta Saturn a zabývali se legendou o souhvězdích Velké Medvědice a Malého medvěda mj. jako symbolů města Beroun. Ti nejaktivnější získali hvězdářské svítilny a všichni si pak odnesli razítko Muzejní noci i mapy oblohy přímo od Hvězdárny Žebrák. Foto: Muzeum Beroun