Aktuality

Česká naděje ve spolupráci s NASA: Mise STROBE-X

Aktuality Zapsal Administrator v 14.12.2023

Rýsují se obrysy dosud nejvýznamnější spolupráce mezi Českou republikou a NASA. Předsedou se stal RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky vám představí české zapojení do návrhu americké rentgenové mise STROBE-X. Mezi klíčové vědecké cíle patří měření hmotnosti a rotace černých děr a zkoumání dopadajících hmot v podmínkách silné gravitace. Bude také zkoumat neutronové hvězdy s cílem určit fyzikální stavové rovnice pro ultra-hustou hmotu. Více v dalším pokračování našeho seriálu.

Pozvánka ke sledování seriálu je tady:

Celý díl v premiéře v neděli v 9:00

V listopadu vydala ČR dopis podpory k zapojení do přípravy nové rentgenové družice STROBE-X, navrhované ve Spojených státech amerických ve výzvě americké kosmické agentury NASA pro tzv. Misie třídy Probe s rozpočtem 1 miliardy USD. Mise STROBE-X (Spectroscopic Time-Resolving Observatory for Broadband Energy X-rays) je optimalizována pro studium nejextrémnějších podmínek ve vesmíru.

„Mezi klíčové vědecké cíle patří měření hmotnosti a rotace černých děr a zkoumání dopadajících hmot v podmínkách silné gravitace. Bude také zkoumat neutronové hvězdy s cílem určit fyzikální stavové rovnice pro ultra-hustou hmotu. Díky schopnosti rychle reagovat bude sloužit k identifikaci a studiu rentgenových protějšků pro přechodné jevy na dynamické obloze, zahrnující nové detekce gravitačních vln, záblesků na různých vlnových délkách i náhlé zesílení astročásticových zdrojů“, říká Dr. Jiří Svoboda z Astronomického ústavu AV ČR.

Vedle vědecké přípravy mise, na které se bude podílet zejména Astronomický ústav AV ČR, se ČR zavázala k hardwarovému vývoji. Český průmysl se zapojí do vývoje a konstrukce klíčového vědeckého přístroje HEMA (High Energy Modular Array). Český příspěvek v objemu 2,5 milionu. EUR na vývoj a výrobu demonstračních, testovacích a kvalifikačních kusů doplní ve stejné výši americké strany k financování výroby finálních letových kusů. Jednalo se tak o dosud nejvýznamnější spolupráci mezi ČR a NASA.

V textu využito tiskové zprávy Astronomického ústavu.

 

Poslední změna: 14.12.2023 v 09:29

Zpět