Aktuality

Hvězdárna Žebrák se stala členem Asociace hvězdáren a planetárií

Aktuality Zapsal Administrator v 27.05.2015

Na letošním zasedání Asociace hvězdáren a planetárií se stala staronovým členem také Hvězdárna Žebrák, která je zároveň také kolektivním členem České astronomické společnosti.

 Asociace hvězdáren a planetárií (AsHaP) je dobrovolným nepolitickým profesním sdružením hvězdáren, planetárií a dalších právnických i fyzických osob. Asociace plní cíle své činnosti zejména tím, že postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů hvězdáren a planetárií; podílí na přípravě předpisů a norem pro činnost hvězdáren a planetárií; pomáhá svým členům plnit jejich úkoly formou poradenské, expertní a koordinační činnosti; zajišťuje vzájemnou informovanost; ovlivňuje odborný růst pracovníků hvězdáren a planetárií; na základě pověření svým členem zastupuje jej ve sporech, týkajících se astronomické činnosti; na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení vypisovaných zřizovateli hvězdáren a planetárií. 

Již před časem v roce 2014 probíhalo jednání o vstupu naší hvězdárny do AaHaP na Hvězdárně v Úpici, které hostil předseda Asociace Marcel Bělík. Letos k dalšímu jednání došlo na pražské Štefánikově hvězdárně.

Odkaz na stránky Asociace najdete v podsložce Partneři.

Poslední změna: 27.05.2015 v 13:31

Zpět