Aktuality

Česká síť Bolidozor detekovala německý meteor!

Aktuality Zapsal Administrator v 17.03.2015

Český projekt Bolidozor, který je od 20. června 2014 nainstalován i na Hvězdárně Žebrák přináší výsledky o průletech těles v atmosféře nad jihozápadní Evropou. Ze záznamů již víme, že se nad námi pohybuje denně na tisíc malých tělísek, které obyčejně shoří v atmosféře. Jejich největší četnost je zaznamenávána okolo osmé hodiny ranní v době svitu Slunce. V neděli 15. 3. stanice v Žebráku a některé další stanice sítě na různých místech v České republice zaznamenaly průlet velmi výrazného tělesa. Tým projektu pozorování právě zpracovává, a tak v nejbližší době můžeme očekávat možná zajímavé informace. O dalších podrobnostech vás budeme samozřejmě informovat.

 Bolidozor je rádiová detekční síť bolidů - jasných meteorů.  Ke své funkci využívá francouzský vojenský radar GRAVES jehož signál se odráží od ionizovaných stop, které vznikjí při průletu meteorů. Rádiový odraz pak přijímají stanice umístěné u dobrovolných pozorovatelů zapojených do projektu. Signál z nedělního meteoru 15. 3. 2015 nad Německem a Švýcarskem byl zaznamenán na pěti nejmodernějších stanicích zapojených do sítě Bolidozor na hvězdárnách v  Žebráku, Úpici, Svákově a na pozorovacích místech v Praze a v Českých Budějovicích.Na přiloženém obrázku je zobrazen záznam rádiového odrazu ze čtyř stanic. Svislá osa odpovídá času a vodorovně je vynesen frekvenční rozklad signálu. Samotný průlet meteoru, který byl sítí Bolidozor zaznamenáván od 19:43:55 až do 19:44:27 UT se v obrázcích projevuje šikmou čarou. Svislá křížící se linie je statická stopa, kterou meteor vytvořil a která doznívala ještě přibližně 15s po průletu. Horizontální čáry v obrázcích jsou časové značky.

Poslední změna: 17.03.2015 v 22:52

Zpět