Aktuality

Žebrák hostil přední české astronomy

Aktuality Zapsal Administrator v 17.04.2011

V sobotu 16. dubna proběhlo v Žebráku Velké setkání složek a kolektivních členů České astronomické společnosti. Sjeli se sem přední čeští astronomové z celé České republiky na pozvání Hvězdárny Žebrák. Už v předvečer akce proběhla schůze Výkonného výboru ČAS v zasedací místnosti Kulturního klubu Žebrák a v sobotu se prezentovaly nejrůznější české i světové astronomické projekty v sále kina. Akce se účastnil i čestný předseda ČAS, astrofyzik a popularizátor RNDr. Jiří Grygar, CSc., který přicestoval z Mnichova. Od České astronomické společnosti z rukou Roberta Kaufmana z ateliéru WAGA v Málkově získal speciální umělecké dílo vytvořené k jeho 75. narozeninám a velkým překvapením pro něj bylo i nastudování opery, kterou napsal v šedesátých letech. Po skončení konference se někteří astronomové rozjeli na Hvězdárnu Žebrák, někteří pak navštívili hrad Točník a noční pozorování spojené s prohlídkou. Akce se účastnily desítky návštěvníků a měli jedinečnou příležitost slyšet povídání o hvězdách od odborníků na astronomii z celé země. Akce byla skvělou možností zviditelnění města, psalo se o ní v mnoha denících. Poděkování patří městu Žebrák, škole, hradu Točník a zejména Kulturnímu klubu zta poskytnutí prostor k uskutečnění setkání.

Poslední změna: 03.05.2011 v 19:16

Zpět